• திருஞானசம்மந்தர்
  Thirugyanasambandhar
  அப்பர்
  Appar
  சுந்தரர்
  Sundarar
  மாணிக்கவாசகர்
  Manikkavasakar
Next Pradosham on: Sat Aug 5 2017
ஹேவிளம்பி வருஷ சங்க்ரமண தர்பண மந்திரங்களின் சங்கல்ப தொகுப்பு ஏப்ரல் - 2017- ஏப்ரல் - 2018
தொகுத்து வழங்கியவர்கள் ஈஷ்வர் கோபால் மற்றும் ராமகிருஷ்ணன் (jr) இது வாக்கியப் பஞ்சாங்க அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.
இங்கிருந்து தொடங்கவும்.....(எல்லா வேதங்களுக்கும் இந்த ஸங்கல்ப மந்திரம் பொதுவானது. ஆசமனம்.......அச்சுதாய நம:, கோவிந்தய நமஹ, கேசவா, நாராயணா........தாமோடரா......பிறகு...........சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும்......................ஓம் பூ: +பூர்புவஸ்வரோம், ம்மோபாத்த சமஸ்த ......+ ப்ரீத்யர்த்தம், அபவித்ரா: பவித்ரோவா சர்வாவஸ்த்தாம் கதோபிவா, யெஸ்மரேத் புண்டரீகாக்ஷ, ஸபாஹ்ய, அப்யந்தர: சுசிஹி மானஸம் வாசிகம், பாபம், கர்மணா சமுபார்ஜிதம், ஸ்ரீராம, ஸ்மரணேநைவ, வ்யபோஹதி நசம்ஸய: ஸ்ரீராம ராம ராம திதிர்விஷ்ணு: ததாவார: நக்ஷத்ரம், விஷ்ணுரேவச யோகஸ்ச்ச கரணம்சைவ சர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜகத், ஸ்ரீ கோவிந்த கோவிந்த அத்யஸ்ரீ பகவத: மஹா புருஷஸ்ய விஷ்ணோராக்யயா ப்ரவர்த்தமானஸ்ய, ஆத்யப்ரஹ்மண: த்விதீய பரார்த்தே ஸ்வேத வராஹ கல்பே, வைவஸ்வத மண்வந்த்ரே அஷ்டாவிம்சதி, தமே, கலியுகே, ப்ரதமேபாதே ஜம்பூத்வீபே, பாரதவர்ஷே, பரதகண்டே மேரோ: தக்ஷிணே பார்ஷ்வே ஸஹாப்தே அஸ்மின்வர்த்தமாணே, வ்யாபஹாரிகே, ப்ரபவாதி, ஷஷ்ட்யாம் ஸம்வத்சராணாம், மத்யே..... பிறகு கீழ்க்கண்ட மந்திரத்த்த கூறவும்....................... ....... ...............
17.8.2017 – வியாழக்கிழமை - ஆவனி – 01 சிம்ஹ ரவி ஸங்க்ரமணம் - ஆவணி மாதப்பிறப்பு
ஹேவிளம்பி நாம சம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே வர்ஷ ரிதௌ ஸிம்ஹ மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே தஶம்யாம் ததுபரீ ஏகாதஶ்யாம் புண்யதிதௌ வாஸர: வாஸரஸ்து குரு வாஸர யுக்தாயாம், ம்ருகஶீரோ நக்ஷத்ர யுக்தாயாம், ஹர்ஷண நாம யோக, பத்ரை ததுபரீ ஶகுனீ கரண, ஏவங்குண விஸேஷேண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் தஶம்யாம் ததுபரீ ஏகாதஶ்யாம் புண்யதிதௌ ப்ராசீன விதி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்கொள்ளவும்.............. கோத்ரானாம் அப்பா வழி கோத்ரம் வசு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதவர்கள் மட்டும் கூறவும் மாத்ரு பிதாமஹி, ப்ரபிதாமஹீனாம்....பின் தாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் சொல்லவ்வேண்டும் பிதாமஹி, பிது:பிதாமஹி, பிது: ப்ரபிதா, மஹீணாம் தாயார் பிறந்த கோத்ரத்தை சொல்லிக் கொள்ளவும் ............. கோத்ராணாம் வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னீக, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயவம்ஸபித்ரூணாம் அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....விஷ்ணுபதி புண்யகாலே வர்கத்வய பித்ரூண்-உதிஷ்ய சிம்ஹ ரவி ஸங்க்ரமண ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.
ஹிரண்யமாக செய்பவர்கள் இதைச்சொல்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய விஷ்ணுபதி புண்யகாலே சிம்ஹ ரவி ஸங்க்ரமண ஸ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே - ததங்கம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.
17.9.2017 – ஞாயிற்றுக்கிழமை – புரட்டாசி 01 - கன்யா ரவி ஸங்க்ரமணம் - புரட்டாசி மாதப்பிறப்பு
ஹேவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயணே, வர்ஷ ரிதௌ, கன்யா மாஸே, க்ருஷ்ண பக்ஷே, த்வாதஶ்யாம் புண்யதிதௌ, வாஸர:வாஸரஸ்து பானு வாஸர யுக்தாயாம், ஆஶ்லேஷா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம், ஶிவ நாம யோக தைதுல நாம கரண ஏவங்குண விஸேஷண விசிஷ்ட்டாயாம் அஸ்யாம் வர்தமானாயாம் த்வாதஶ்யாம் புண்யதிதௌ ப்ராசீன விதி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்கொள்ளவும்..................... கோத்ராணாம் அப்பாவழி கோத்ரத்தை கூறவும் ........... ஶர்மணாம் அப்பாவின் பெயர், தாத்தா பெயர், கொள்ளுத் தாத்தா பெயர் வஸுருத்ராதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு பிதாமஹ ப்ரபிதாமஹானாம் தாயார் உயிருடன் இல்லையெனில் பின் அடுத்துவருவதைக் கூறுக... மாத்ரு பிதாமஹீ ப்ரபிதாமஹீனாம் ....... தாயார் உயிருடன் இருப்பின் பின்... பிதாமஹீ, பிது:பிதாமஹீ, பிது:ப்ரபிதாமஹீனாம் ................ கோத்ராணாம் ......... பின் அம்மாவின் கோத்ர வழியைக் கூறவும் ஶர்மணாம் அம்மாவின்அப்பா பெயர், தாத்தா பெயர், கொள்ளுத் தாத்தா பெயர் வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னீக, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயவம்ஸபித்ரூணாம் அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம் ஷடஶீதி புண்ய காலே கன்யா ரவி ஸங்க்ரமண ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.
ஹிரண்யமாக செய்பவர்கள் கீழ்க்கண்டபடி கூறவும் கன்யா ரவி ஸங்க்ரமண ஸ்ரார்த்தம் ஹிரண்ய ரூபேண அத்யக்ரிஷ்யே ததங்கம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.
17.10.2017 – செவ்வாய்க்கிழமை – புரட்டாசி 31 - துலா ரவி ஸங்க்ரமணம் - ஐப்பசி மாதப்பிறப்பு
ஹேவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே ஶரத் ரிதௌ துலா மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே த்ரயோதஶ்யாம் புண்யதிதௌ வாஸர: வாஸரஸ்து பௌம வாஸர யுக்தாயாம், பூர்வபல்குனீ நக்ஷத்ர யுக்தாயாம், ப்ராஹ்ம்ய நாம யோக, கரஸை கரண, ஏவங்குண விஸேஷேண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் த்ரயோதஶ்யாம் புண்யதிதௌ ப்ராசீன விதி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்கொள்ளவும்.............. கோத்ரானாம் அப்பா வழி கோத்ரம் வசு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதவர்கள் மட்டும் கூறவும் மாத்ரு பிதாமஹி, ப்ரபிதாமஹீனாம்....பின் தாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் சொல்லவ்வேண்டும் பிதாமஹி, பிது:பிதாமஹி, பிது: ப்ரபிதா, மஹீணாம் தாயார் பிறந்த கோத்ரத்தை சொல்லிக் கொள்ளவும் ............. கோத்ராணாம் வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னீக, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயவம்ஸபித்ரூணாம் அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....துலா விஷு புண்யகாலே வர்கத்வய பித்ரூண்-உதிஷ்ய துலா ரவி ஸங்க்ரமண ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.
ஹிரண்யமாக செய்பவர்கள் இதைச்சொல்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய துலாவிஷு புண்யகாலே துலா ரவி ஸங்க்ரமண ஸ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே - ததங்கம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.
16.11.2017 - வியாழக்கிழமை – ஐப்பசி - 30 வ்ருஸ்ச்சிக ரவி ஸங்க்ரமணம் கார்த்திகை மாதப்பிறப்பு
ஹேவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயணே ஶரத் ரிதௌ துலா மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே த்ரயோதஶயாம் புண்யதிதௌ குரு வாஸர யுக்தாயாம், சித்ரா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம், ஆயுஷ்மான் நாம யோக, வணஜை கரண, ஏவங்குண விஸேஷேண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் த்ரயோதஶ்யாம் புண்யதிதௌ ப்ராசீன விதி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்கொள்ளவும்.............. கோத்ரானாம் அப்பா வழி கோத்ரம் வசு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதவர்கள் மட்டும் கூறவும் மாத்ரு பிதாமஹி, ப்ரபிதாமஹீனாம்....பின் தாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் சொல்லவ்வேண்டும் பிதாமஹி, பிது:பிதாமஹி, பிது: ப்ரபிதா, மஹீணாம் தாயார் பிறந்த கோத்ரத்தை சொல்லிக் கொள்ளவும் ............. கோத்ராணாம் வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னீக, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயவம்ஸபித்ரூணாம் அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....விஷ்ணுபதி புண்யகாலே வர்கத்வய பித்ரூண்-உதிஷ்ய வ்ருஸ்ச்சிக ரவி ஸங்க்ரமண ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.
ஹிரண்யமாக செய்பவர்கள் இதைச்சொல்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய விஷ்ணுபதி புண்யகாலே வ்ருஸ்ச்சிக ரவி ஸங்க்ரமண ஸ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே - ததங்கம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.
16.12.2017 - சனிக்கிழமை – மார்கழி 01 - தனுர் ரவி ஸங்க்ரமணம் மார்கழி மாதப்பிறப்பு
ஹேவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயணே ஹேமந்த ரிதௌ தனுர் மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே த்ரயோதஶ்யாம் ததுபரீ சதுர்தஶ்யாம் புண்யதிதௌ வாஸர: வாஸரஸ்து ஸ்திர வாஸர யுக்தாயாம், அனூராதா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம், த்ருதி நாம யோக, வணிஜை ததுபரீ பத்ரை கரண, ஏவங்குண விஸேஷேண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் த்ரயோதஶ்யாம் ததுபரீ சதுர்தஶ்யாம் புண்யதிதௌ ப்ராசீன விதி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்கொள்ளவும்.............. கோத்ராணாம் அப்பா வழி கோத்ரம் வசு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதவர்கள் மட்டும் கூறவும் மாத்ரு பிதாமஹி, ப்ரபிதாமஹீனாம்....பின் தாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் சொல்லவேண்டும் பிதாமஹி, பிது:பிதாமஹி, பிது: ப்ரபிதா, மஹீணாம் தாயார் பிறந்த கோத்ரத்தை சொல்லிக் கொள்ளவும் ............. கோத்ராணாம் வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னீக, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயவம்ஸபித்ரூணாம் அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ஷடஷீதீ புண்யகாலே தில தர்பேண தனுர் ரவி ஸங்க்ரமண ஸ்ரார்த்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.
ஹிரண்யமாக செய்பவர்கள் இதைச்சொல்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய ஷடஷதி புண்யகாலே தனுர் ரவி ஸங்க்ரமண ஸ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே - ததங்கம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.
14.01.2018 - ஞாயிற்றுக்கிழமை – தை 01 மகர ரவி ஸங்க்ரமணம் தை மாதப்பிறப்பு – உத்தராயண புண்யகாலம்
ஹேவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஹேமந்த ரிதௌ மகர மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே த்ரயோதஶ்யாம் புண்யதிதௌ வாஸர: வாஸரஸ்து பானு வாஸர யுக்தாயாம், ஜ்யேஷ்டா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம், வ்ருத்தி நாம யோக, கரஸை ததுபரீ த்ருவ நாம கரண, ஏவங்குண விஸேஷேண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் த்ரயோதஶ்யாம் புண்யதிதௌ ப்ராசீன விதி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்கொள்ளவும்.............. கோத்ரானாம் அப்பா வழி கோத்ரம் வசு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதவர்கள் மட்டும் கூறவும் மாத்ரு பிதாமஹி, ப்ரபிதாமஹீனாம்....பின் தாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் சொல்லவ்வேண்டும் பிதாமஹி, பிது:பிதாமஹி, பிது: ப்ரபிதா, மஹீணாம் தாயார் பிறந்த கோத்ரத்தை சொல்லிக் கொள்ளவும் ............. கோத்ராணாம் வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னீக, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயவம்ஸபித்ரூணாம் அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....உத்தராயண புண்யகாலே வர்கத்வய பித்ரூண்-உதிஷ்ய மகர ரவி ஸங்க்ரமண ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.
ஹிரண்யமாக செய்பவர்கள் இதைச்சொல்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய உத்தராயண புண்யகாலே மகர ரவி ஸங்க்ரமண ஸ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே - ததங்கம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.
13.02.2018 - செவ்வாய்க்கிழமை – மாசி 01 - கும்ப ரவி ஸங்க்ரமணம் மாசி மாதப்பிறப்பு
ஹேவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ரிதௌ கும்ப மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே த்ரயோதஶ்யாம் புண்யதிதௌ வாஸர: வாஸரஸ்து பௌம வாஸர யுக்தாயாம், உத்ராஷாடா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம், ஸித்தி நாம யோக, கரஸை கரண, ஏவங்குண விஸேஷேண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் த்ரயோதஶ்யாம் புண்யதிதௌ ப்ராசீன விதி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்கொள்ளவும்.............. கோத்ரானாம் அப்பா வழி கோத்ரம் வசு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதவர்கள் மட்டும் கூறவும் மாத்ரு பிதாமஹி, ப்ரபிதாமஹீனாம்....பின் தாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் சொல்லவ்வேண்டும் பிதாமஹி, பிது:பிதாமஹி, பிது: ப்ரபிதா, மஹீணாம் தாயார் பிறந்த கோத்ரத்தை சொல்லிக் கொள்ளவும் ............. கோத்ராணாம் வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னீக, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயவம்ஸபித்ரூணாம் அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....விஷ்ணுபதி புண்யகாலே வர்கத்வய பித்ரூண்-உதிஷ்ய கும்ப ரவி ஸங்க்ரமண ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.
ஹிரண்யமாக செய்பவர்கள் இதைச்சொல்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய விஷ்ணுபதி புண்யகாலே கும்ப ரவி ஸங்க்ரமண ஸ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே - ததங்கம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.
15.03.2018 – புதன்கிழமை – மாசி 30 மீன ரவி ஸங்க்ரமணம் பங்குனி மாதப்பிறப்பு
ஹேவிளம்பி நாம சம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ரிதௌ கும்ப மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே த்வாதஶ்யாம் புண்யதிதௌ ஸௌம்ய வாஸர யுக்தாயாம், ஶ்ரவண நக்ஷத்ர யுக்தாயாம், ஶிவ நாம யோக, தைதுல நாம கரண, ஏவங்குண விஸேஷேண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் த்வாதஶ்யாம் புண்யதிதௌ ப்ராசீன விதி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்கொள்ளவும்.............. கோத்ரானாம் அப்பா வழி கோத்ரம் வசு, ருத்ர, ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு, பிதாமஹ ப்ரபிதா மஹாணாம், இதன் பிறகு தாயார் இல்லாதவர்கள் மட்டும் கூறவும் மாத்ரு பிதாமஹி, ப்ரபிதாமஹீனாம்....பின் தாயார் இருப்பவர்கள் மட்டும் சொல்லவ்வேண்டும் பிதாமஹி, பிது:பிதாமஹி, பிது: ப்ரபிதா, மஹீணாம் தாயார் பிறந்த கோத்ரத்தை சொல்லிக் கொள்ளவும் ............. கோத்ராணாம் வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னீக, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயவம்ஸபித்ரூணாம் அக்ஷ்ய்ய த்ருப்த்யர்த்தம்.....ஷடஷீதி புண்யகாலே வர்கத்வய பித்ரூண்-உதிஷ்ய மீனரவி ஸங்க்ரமண ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.
ஹிரண்யமாக செய்பவர்கள் இதைச்சொல்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய ஷடஷீதி புண்யகாலே மீனரவி ஸங்க்ரமண ஸ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே - ததங்கம் தில தர்பண ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே.