• திருஞானசம்மந்தர்
  Thirugyanasambandhar
  அப்பர்
  Appar
  சுந்தரர்
  Sundarar
  மாணிக்கவாசகர்
  Manikkavasakar
Next Pradosham on: Mon May 20 2024
Nakshatram & Rasi   |    Thithi   |    Rudhow   |    Tamil / Sankrit Months   |    Weekly Days   |    Temple Bell   |    Vibuthi   |    General Information   |   
NAKSHATHRAS AND RASIS
S. No. Sanskrit தமிழ் Rasi Symbols
Star Name Rasi (Same for Tamil as well) தமிழ் நக்ஷத்திரம் பெயர்
1. Ashwathi Mesha அஸ்வதி
2. Apabharani Mesha பரணி
3. Kruthika (I Padha) Mesha கார்த்திகை
4. Kruthika (II, III,IV Padha) Vrushabha கார்த்திகை
5. Rohini Vrushabha ரோகினி
6. Mrugaseersham (I, II Padha) Vrushabha ம்ருகசீர்ஷம்
7. Mrugaseersham (III, IV Padha) Mithuna ம்ருகசீர்ஷம்
8. Aardhra Mithuna திருவாதரை
9. Punarvasu (I, II, III Padha) Mithuna புரணர்பூசம்
10. Punarvasu (IV Padha) Kataka புரணர்பூசம்
11. Pushya Kataka பூசம்
12. Aashlesha Kataka ஆயில்யம்
13. Mkhaa Simha மகம்
14. Poorvaphalguni Simha பூரம்
15. Uthraphalguni (I Padha) Simha உத்திரம்
16. Uthraphalguni (II, III, IV Padha) Kanya உத்திரம்
17. Hastha Kanya ஹஸ்தம்
18. Chithra (I, II Padha) Kanya சித்திரை
19. Chithra (III, IV Padha) Thula சித்திரை
20. Swathi Thula சுவாதி
21. Vishakhaa (I, II, III Padha) Thula விசாகம்
22. Vishakhaa (IV Padha) Vrushchika விசாகம்
23. Anuradha Vrushchika அனுஷம்
24. Jeyshta Vrushchika கேட்டை
25. Moolaa Dhanur மூலம்
26. Poorvashaadaa Dhanur பூராடம்
27. Uthrashaadaa (I Padha) Dhanur உத்திராடம்
28. Uthrashaadaa (II, III, IV Padha) Makara உத்திராடம்
29. Shraavana Makara திருவோணம்
30. Shraavishta (I, II Padha) Makara அவிட்டம்
31. Shraavishta (III, IV Padha) Kumbha அவிட்டம்
32. Shathabishak Kumbha சதயம்
33. Poorvaposhtapradhaa (I, II, III Padha) Kumbha பூரட்டாதி
34. Poorvaposhtapradhaa (IV Padha) Meena பூரட்டாதி
35. Uthraposhtapradhaa Meena உத்திரட்டாதி
36. Revathi Meena ரேவதி