• திருஞானசம்மந்தர்
  Thirugyanasambandhar
  அப்பர்
  Appar
  சுந்தரர்
  Sundarar
  மாணிக்கவாசகர்
  Manikkavasakar
Next Pradosham on: Mon Jan 29 2018
Pradosham Dates
Year: 2017-2018     Samvatsaram: Hevilambi     Thithi: Trayodasi  
S. No. Dates Day Ayanam Rithu Masam Paksham Vasaram Nakshatram Trayodasi Thithi Timing
436 Jan 29 2018 Monday Utharayane Hemantha Makara Shukla Indhu Aardhra 29-Jan-2018 02:46 am (Early Morning) to 30-Jan-2018 00.26 am
437 Feb 13 2018 Tuesday Utharayane Shishira Kumbha Krishna Bhouma Uthrashada 12-Feb-2018 10:04 pm (Night) to 14-Feb-2018 00.07 am (Late Night 13th Feb)
Hevilambi VARSHA MAHASHIVARATHRI FALLS ON Wed Feb 14 2018 SHIVARATRI POOJA 14-Feb-2018 Full Day 15-Feb-2018 01.54 am (Late Night 14th Feb)
438 Feb 27 2018 Tuesday Utharayane Shishira Kumbha Shukla Bhouma Pushya 27-Feb-2018 01:02 pm (Afternoon) to 28-Feb-2018 10:50 am (Morning)
439 Mar 14 2018 Wednesday Utharayane Shishira Kumbha Krishna Sowmya Sravishta 14-Mar-2018 04:30 pm (Evening) to 15-Mar-2018 05:54 pm (Evening)
440 Mar 29 2018 Thursday Utharayane Shishira Meena Shukla Guru Poorvaphalguni 28-Mar-2018 10:45 pm (Night) to 29-Mar-2018 09:00 pm (Night)
441 Apr 13 2018 Friday Utharayane Shishira Meena Shukla Brigu Poorvaproshtapada 13-Apr-2018 08:16 am (Morning) to 14-Apr-2018 08:47 am (Morning)