• திருஞானசம்மந்தர்
  Thirugyanasambandhar
  அப்பர்
  Appar
  சுந்தரர்
  Sundarar
  மாணிக்கவாசகர்
  Manikkavasakar
Next Pradosham on: Tue Apr 2 2019
Pradosham Dates
Year: 2018-2019     Samvatsaram: Vilambi     Thithi: Trayodasi  
S. No. Dates Day Ayanam Rithu Masam Paksham Vasaram Nakshatram Trayodasi Thithi Timing
465 Apr 2 2019 Tuesday Utharayane Shishira Meena Krishna Bhouma Shathabhishag 02-Apr-19 10:14 am (Morning) to 03-Apr-19 12:01 Noon