• திருஞானசம்மந்தர்
  Thirugyanasambandhar
  அப்பர்
  Appar
  சுந்தரர்
  Sundarar
  மாணிக்கவாசகர்
  Manikkavasakar
Next Pradosham on: Sat Aug 5 2017
ஹேவிளம்பி வருஷ அம்மாவாசை தர்பண மந்திரங்களின் சங்கல்ப தொகுப்பு ஏப்ரல் - 2017- ஏப்ரல் - 2018
தொகுத்து வழங்கியவர்கள் ஈஷ்வர் கோபால் மற்றும் ராமகிருஷ்ணன் (jr) இது வாக்கியப் பஞ்சாங்க அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பு: அமாவாஸ்யை தர்ப்பணத் திதி செய்யும் நாளில் 20 நாழிகை இருப்பு இருக்கவேண்டும் உதாரணத்திற்கு சூரியோதயத்திலிருந்து 8 மணிநேரம். தர்ப்பணம் அந்நாளிலேயே செய்ய வேண்டும்.
இங்கிருந்து தொடங்கவும்.....(எல்லா வேதங்களுக்கும் இந்த ஸங்கல்ப மந்திரம் பொதுவானது. ஆசமனம்.......அச்சுதாய நம:, கோவிந்தய நமஹ, கேசவா, நாராயணா........தாமோடரா......பிறகு...........சுக்லாம் பரதரம் விஷ்ணும்......................ஓம் பூ: +பூர்புவஸ்வரோம், ம்மோபாத்த சமஸ்த ......+ ப்ரீத்யர்த்தம், அபவித்ரா: பவித்ரோவா சர்வாவஸ்த்தாம் கதோபிவா, யெஸ்மரேத் புண்டரீகாக்ஷ, ஸபாஹ்ய, அப்யந்தர: சுசிஹி மானஸம் வாசிகம், பாபம், கர்மணா சமுபார்ஜிதம், ஸ்ரீராம, ஸ்மரணேநைவ, வ்யபோஹதி நசம்ஸய: ஸ்ரீராம ராம ராம திதிர்விஷ்ணு: ததாவார: நக்ஷத்ரம், விஷ்ணுரேவச யோகஸ்ச்ச கரணம்சைவ சர்வம் விஷ்ணுமயம் ஜகத், ஸ்ரீ கோவிந்த கோவிந்த அத்யஸ்ரீ பகவத: மஹா புருஷஸ்ய விஷ்ணோராக்யயா ப்ரவர்த்தமானஸ்ய, ஆத்யப்ரஹ்மண: த்விதீய பரார்த்தே ஸ்வேத வராஹ கல்பே, வைவஸ்வத மண்வந்த்ரே அஷ்டாவிம்சதி, தமே, கலியுகே, ப்ரதமேபாதே ஜம்பூத்வீபே, பாரதவர்ஷே, பரதகண்டே மேரோ: தக்ஷிணே பார்ஷ்வே ஸஹாப்தே அஸ்மின்வர்த்தமாணே, வ்யாபஹாரிகே, ப்ரபவாதி, ஷஷ்ட்யாம் ஸம்வத்சராணாம், மத்யே..... பிறகு கீழ்க்கண்ட மந்திரத்த்த கூறவும்....................... ....... ...............
21.08.2017 – திங்கட்கிழமை – ஆவணி-05 (ஸிம்ம) மாஸ அமாவாஸ்ய தர்ப்பண ஸங்கல்பம்
ஹேவிளம்பி நாம சம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயணே, வர்ஷ ருதௌ ஸிம்ஹ மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே அமாவாஸ்யாயாம் புண்யதிதௌ வாஸரஹ வாஸரஸ்து இந்து வாஸரயுக்தாயாம் ஆஸ்ரேஷா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம், வரீயான் நாம யோக, சதுஷ்பாத கரண ஏவங்குண விஷேஷேண விஷிஷ்ட்டாயாம் அஸ்யாம் வர்தமாணாயாம் அமாவாஸ்யாயாம் புண்யதிதௌ ப்ராசீன விதி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்கொள்ளவும்.......கோத்ராணாம் அப்பாவின் கோத்திரத்தைக் கூறி...வசு ருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரூன் பிதாமஹ ப்ரபிதாமஹானாம் இதன் பிறகு அம்மா இல்லாதவர்கள் மட்டும் கூறவும்...மாத்ரு பிதாமஹீ ப்ரபிதாமஹீணாம் அம்மா இருப்பவர்கள் மட்டும் கூறவும் பிதாமஹீபிதுபிதாமஹீ பிது ப்ரபிதாமஹீனாம் அம்மாவி வழி கோத்திரம் கூறவும்.....கோத்ரானாம் வஸுருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபானாம் அஸ்மத் ஸபத்னீக மாதாமஹ மாதுப் பிதாமஹ மாதுப் ப்ரபிதாமஹனாம் உபய வம்ஸ பித்ரூன்னாம் அக்ஷய த்ருப்யர்த்தம் அமாவாஸ்ய புண்யகாலே வர்க்கத்வய பித்ரூன்- உதிஷ்ய தர்ஸ ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்யக் கரிஷ்யே.
ஹிரண்யமாக செய்பவர்கள் இதைச்சொல்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய அமாவாஸ்ய புண்யகாலே தர்ஸ ஸ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே - ததங்கம் தில தர்பண ரூபேனெ அத்ய கரிஷ்யே.
19.09.2016 - செவ்வாய்க்கிழமை – புரட்டாசி-03 (கன்யா) மாஸ மஹாளய அமாவாஸ்ய தர்ப்பணம் (அமாவாஸ்யை திதி 12.16 பிற்பகல் முதல்)
ஹேவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே, தக்ஷிணாயணே, வர்ஷ ருதௌ, கன்யா மாஸே, க்ருஷ்ண பக்ஷே, அமாவாஸ்யாயாம் புண்யதிதௌ, வாஸர: வாஸரஸ்து பௌம வாஸர யுக்தாயாம், பூர்வபல்குணீ நக்ஷத்ர யுக்தாயாம்¬ ஸாத்யா நாம யோக சதுஷ்பாத கரண ஏவங்குண விசேஷேன விசிஷ்ட்டாயாம் அஸ்யாம் வர்தமானாயாம் அமாவாஸ்யாயாம் புண்யதிதௌ ப்ராசீன விதி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்கொள்ளவும்..................... கோத்ராணாம் அப்பாவழி கோத்ரத்தை கூறவும் ........... ஶர்மணாம் அப்பாவின் பெயர், தாத்தா பெயர், கொள்ளுத் தாத்தா பெயர் வஸுருத்ராதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரு பிதாமஹ ப்ரபிதாமஹானாம் தாயார் உயிருடன் இல்லையெனில் பின் அடுத்துவருவதைக் கூறுக... மாத்ரு பிதாமஹீ ப்ரபிதாமஹீனாம் ....... தாயார் உயிருடன் இருப்பின் பின்... பிதாமஹீ, பிது:பிதாமஹீ, பிது:ப்ரபிதாமஹீனாம் ................ கோத்ராணாம் ......... பின் அம்மாவின் கோத்ர வழியைக் கூறவும் ஶர்மணாம் அம்மாவின்அப்பா பெயர், தாத்தா பெயர், கொள்ளுத் தாத்தா பெயர் வஸுருத்ராதித்ய, ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத், ஸபத்னீக, மாதாமஹ, மாது: பிதாமஹ, மாது: ப்ரபிதா மஹாணாம் உபயவம்ஸபித்ரூணாம் கோத்ரானாம் வஸுருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபானாம் அஸ்மத் ஸபத்னீக மாதாமஹ மாதுப் பிதாமஹ மாதுப் ப்ரபிதாமஹனாம் உபய வம்ஸ பித்ரூன்னாம் அக்ஷய த்ருப்யர்த்தம் அமாவாஸ்ய புண்யகாலே வர்க்கத்வய பித்ரூன்- உதிஷ்ய தர்ஸ ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்யக் கரிஷ்யே. தர்ப்பத்தை போட்டுவிட்டு, பூணூலை வலம் பண்ணிண்டு கையை அலம்பிக்கிறது, திருப்பியும் இடம் பண்ணிக்கிறது.
ஹிரண்யமாக செய்பவர்கள் இதைச்சொல்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய அமாவாஸ்ய புண்யகாலே தர்ஸ ஸ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே - ததங்கம் தில தர்பண ரூபேனெ அத்ய கரிஷ்யே.
19.10.2016 - வியாழக்கிழமை - ஐப்பசி – 02 (துலா) மாஸ அமாவாஸ்ய தர்ப்பண ஸங்கல்பம்
ஹேவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயணே ஶரத் ருதௌ துலா மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே அமாவாஸ்யாயாம் புண்யதிதௌ குரு வாஸர யுக்தாயாம் சித்ரா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம், வைத்த்ருதீ நாம யோக, சதுஷ்பாத கரண, ஏவங்குண விஶேஷண விஷிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் அமாவாஸ்யாயாம் புண்யதிதௌ ப்ராசீன விதி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்கொள்ளவும்.......கோத்ராணாம் அப்பாவின் கோத்திரத்தைக் கூறி...வசு ருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரூன் பிதாமஹ ப்ரபிதாமஹானாம் இதன் பிறகு அம்மா இல்லாதவர்கள் மட்டும் கூறவும்...மாத்ரு பிதாமஹீ ப்ரபிதாமஹீணாம் அம்மா இருப்பவர்கள் மட்டும் கூறவும் பிதாமஹீபிதுபிதாமஹீ பிது ப்ரபிதாமஹீனாம் அம்மாவி வழி கோத்திரம் கூறவும்.....கோத்ரானாம் வஸுருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபானாம் அஸ்மத் ஸபத்னீக மாதாமஹ மாதுப் பிதாமஹ மாதுப் ப்ரபிதாமஹனாம் உபய வம்ஸ பித்ரூன்னாம் அக்ஷய த்ருப்யர்த்தம் அமாவாஸ்ய புண்யகாலே வர்க்கத்வய பித்ரூன்- உதிஷ்ய தர்ஸ ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்யக் கரிஷ்யே.
ஹிரண்யமாக செய்பவர்கள் இதைச்சொல்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய அமாவாஸ்ய புண்யகாலே தர்ஸ ஸ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே - ததங்கம் தில தர்பண ரூபேனெ அத்ய கரிஷ்யே.
18.11.2017 - சனிக்கிழமை - கார்த்திகை – 02 (வ்ருஸ்சிக) மாஸ அமாவாஸ்ய தர்ப்பண ஸங்கல்பம்
ஹேவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயணே ஶரத் ருதௌ வ்ருஸ்சிக மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே அமாவாஸ்யாயாம் புண்யதிதௌ வாஸர: வாஸரஸ்து ஸ்திர வாஸர யுக்தாயாம் விஶாகா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம் ஶோபன நாம யோக நாகவ கரண ஏவங்குண விஸேஷண விஷிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் அமாவாஸ்யாயாம் புண்யதிதௌ ப்ராசீன விதி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்கொள்ளவும்.......கோத்ராணாம் அப்பாவின் கோத்திரத்தைக் கூறி...வசு ருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரூன் பிதாமஹ ப்ரபிதாமஹானாம் இதன் பிறகு அம்மா இல்லாதவர்கள் மட்டும் கூறவும்...மாத்ரு பிதாமஹீ ப்ரபிதாமஹீணாம் அம்மா இருப்பவர்கள் மட்டும் கூறவும் பிதாமஹீபிதுபிதாமஹீ பிது ப்ரபிதாமஹீனாம் அம்மாவி வழி கோத்திரம் கூறவும்.....கோத்ரானாம் வஸுருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபானாம் அஸ்மத் ஸபத்னீக மாதாமஹ மாதுப் பிதாமஹ மாதுப் ப்ரபிதாமஹனாம் உபய வம்ஸ பித்ரூன்னாம் அக்ஷய த்ருப்யர்த்தம் அமாவாஸ்ய புண்யகாலே வர்க்கத்வய பித்ரூன்- உதிஷ்ய தர்ஸ ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்யக் கரிஷ்யே.
ஹிரண்யமாக செய்பவர்கள் இதைச்சொல்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய அமாவாஸ்ய புண்யகாலே தர்ஸ ஸ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே - ததங்கம் தில தர்பண ரூபேனெ அத்ய கரிஷ்யே.
17.12.2017 - ஞாயிற்றுக்கிழமை - மார்கழி - 02 (தனுர்) மாஸ அமாவாஸ்ய தர்ப்பண ஸங்கல்பம்
ஹேவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே தக்ஷிணாயனே ஹேமந்த ருதௌ தனுர் மாஸே, க்ருஷ்ண பக்ஷே சதுர்தஸ்யாம் காலை 10 வரை ததுபரீ அமாவாஸ்யாயாம் புண்யதிதௌ பானு வாஸர யுக்தாயாம் ஜ்யேஷ்ட்டா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம், ஸூல நாம யோக, சகுனீ ததுபரீ சதுஷ்பாத கரண, ஏவங்குண விஸேஷண விஷிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் அமாவாஸ்யாயாம் புண்யதிதௌ ப்ராசீன விதி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்கொள்ளவும்.......கோத்ராணாம் அப்பாவின் கோத்திரத்தைக் கூறி...வசு ருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரூன் பிதாமஹ ப்ரபிதாமஹானாம் இதன் பிறகு அம்மா இல்லாதவர்கள் மட்டும் கூறவும்...மாத்ரு பிதாமஹீ ப்ரபிதாமஹீணாம் அம்மா இருப்பவர்கள் மட்டும் கூறவும் பிதாமஹீபிதுபிதாமஹீ பிது ப்ரபிதாமஹீனாம் அம்மாவி வழி கோத்திரம் கூறவும்.....கோத்ரானாம் வஸுருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபானாம் அஸ்மத் ஸபத்னீக மாதாமஹ மாதுப் பிதாமஹ மாதுப் ப்ரபிதாமஹனாம் உபய வம்ஸ பித்ரூன்னாம் அக்ஷய த்ருப்யர்த்தம் அமாவாஸ்ய புண்யகாலே வர்க்கத்வய பித்ரூன்- உதிஷ்ய தர்ஸ ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்யக் கரிஷ்யே.
ஹிரண்யமாக செய்பவர்கள் இதைச்சொல்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய அமாவாஸ்ய புண்யகாலே தர்ஸ ஸ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே - ததங்கம் தில தர்பண ரூபேனெ அத்ய கரிஷ்யே.
16.01.2018 - செவ்வாய்கிழமை – தை – 03 (மகர) மாஸ அமாவாஸ்ய தர்ப்பண ஸங்கல்பம்
ஹேவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஹேமந்த ருதௌ, மகர மாஸே க்ருஷ்ண பக்ஷே அமாவாஸ்யாயாம் புண்யதிதௌ வாஸர: வாஸரஸ்து பௌம வாஸரயுக்தாயாம், பூர்வஷாடா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம், வ்யாக்யாத நாம யோக, சதுஷ்பாத கரண, ஏவங்குண விஷேஷேண விஷிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் அமாவாஸ்யாயாம் புண்யதிதௌ ப்ராசீன விதி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்கொள்ளவும்.......கோத்ராணாம் அப்பாவின் கோத்திரத்தைக் கூறி...வசு ருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரூன் பிதாமஹ ப்ரபிதாமஹானாம் இதன் பிறகு அம்மா இல்லாதவர்கள் மட்டும் கூறவும்...மாத்ரு பிதாமஹீ ப்ரபிதாமஹீணாம் அம்மா இருப்பவர்கள் மட்டும் கூறவும் பிதாமஹீபிதுபிதாமஹீ பிது ப்ரபிதாமஹீனாம் அம்மாவி வழி கோத்திரம் கூறவும்.....கோத்ரானாம் வஸுருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபானாம் அஸ்மத் ஸபத்னீக மாதாமஹ மாதுப் பிதாமஹ மாதுப் ப்ரபிதாமஹனாம் உபய வம்ஸ பித்ரூன்னாம் அக்ஷய த்ருப்யர்த்தம் அமாவாஸ்ய புண்யகாலே வர்க்கத்வய பித்ரூன்- உதிஷ்ய தர்ஸ ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்யக் கரிஷ்யே.
ஹிரண்யமாக செய்பவர்கள் இதைச்சொல்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய அமாவாஸ்ய புண்யகாலே தர்ஸ ஸ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே - ததங்கம் தில தர்பண ரூபேனெ அத்ய கரிஷ்யே.
15.02.2017 – வியாழக்கிழமை - மாசி – 03 (கும்ப) மாஸ அமாவாஸ்ய தர்ப்பண ஸங்கல்பம்
ஹேவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதௌ, கும்ப மாசே க்ருஷ்ண பக்ஷே அமாவாஸ்யாயாம் புண்யதிதௌ, வாஸர: வாஸரஸ்து குரு வாஸரயுக்தாயாம், ஸ்ரவிஷ்ட்டா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம், வரீயான் நாம யோக, சதுஷ்பாத கரண, ஏவங்குண விஸேஷண விசிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் அமாவாஸ்யாயாம் புண்யதிதௌ ப்ராசீன விதி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்கொள்ளவும் .......கோத்ராணாம் அப்பாவின் கோத்திரத்தைக் கூறி...வசு ருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரூன் பிதாமஹ ப்ரபிதாமஹானாம் இதன் பிறகு அம்மா இல்லாதவர்கள் மட்டும் கூறவும்...மாத்ரு பிதாமஹீ ப்ரபிதாமஹீணாம் அம்மா இருப்பவர்கள் மட்டும் கூறவும் பிதாமஹீபிதுபிதாமஹீ பிது ப்ரபிதாமஹீனாம் அம்மாவி வழி கோத்திரம் கூறவும்.....கோத்ரானாம் வஸுருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபானாம் அஸ்மத் ஸபத்னீக மாதாமஹ மாதுப் பிதாமஹ மாதுப் ப்ரபிதாமஹனாம் உபய வம்ஸ பித்ரூன்னாம் அக்ஷய த்ருப்யர்த்தம் அமாவாஸ்ய புண்யகாலே வர்க்கத்வய பித்ரூன்- உதிஷ்ய தர்ஸ ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்யக் கரிஷ்யே.
ஹிரண்யமாக செய்பவர்கள் இதைச்சொல்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய அமாவாஸ்ய புண்யகாலே தர்ஸ ஸ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே - ததங்கம் தில தர்பண ரூபேனெ அத்ய கரிஷ்யே.
17.03.2018 - சனிக்கிழமை – பங்குனி - 03 (மீன) மாஸ அமாவாஸ்ய தர்ப்பண ஸங்கல்பம்
ஹேவிளம்பி நாம ஸம்வத்ஸரே உத்தராயணே ஶிஶிர ருதௌ மீன மாஸே, க்ருஷ்ண பக்ஷே அமாவாஸ்யாயாம் புண்யதிதௌ, ஸ்திர வாஸரயுக்தாயாம், பூர்வப்ரோஷ்டபதா நக்ஷத்ர யுக்தாயாம், சுப்ரஹ்ம நாம யோக, சதுஷ்பாத கரண, ஏவங்குண விஷேஷேண விஷிஷ்டாயாம் அஸ்யாம் வர்த்தமானாயாம் அமாவாஸ்யாயாம் புண்யதிதௌ ப்ராசீன விதி - பூணூல் இடம் மாற்றிக்கொள்ளவும்.......கோத்ராணாம் அப்பாவின் கோத்திரத்தைக் கூறி...வசு ருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபாணாம் அஸ்மத் பித்ரூன் பிதாமஹ ப்ரபிதாமஹானாம் இதன் பிறகு அம்மா இல்லாதவர்கள் மட்டும் கூறவும்...மாத்ரு பிதாமஹீ ப்ரபிதாமஹீணாம் அம்மா இருப்பவர்கள் மட்டும் கூறவும் பிதாமஹீபிதுபிதாமஹீ பிது ப்ரபிதாமஹீனாம் அம்மாவி வழி கோத்திரம் கூறவும்.....கோத்ரானாம் வஸுருத்ர ஆதித்ய ஸ்வரூபானாம் அஸ்மத் ஸபத்னீக மாதாமஹ மாதுப் பிதாமஹ மாதுப் ப்ரபிதாமஹனாம் உபய வம்ஸ பித்ரூன்னாம் அக்ஷய த்ருப்யர்த்தம் அமாவாஸ்ய புண்யகாலே வர்க்கத்வய பித்ரூன்- உதிஷ்ய தர்ஸ ஸ்ராத்தம் தில தர்பண ரூபேண அத்யக் கரிஷ்யே.
ஹிரண்யமாக செய்பவர்கள் இதைச்சொல்லவும்......வர்கத்வய பித்ரூன்-உதிஷ்ய அமாவாஸ்ய புண்யகாலே தர்ஸ ஸ்ராத்தம் ஹிரண்ய ரூபேண அத்ய கரிஷ்யே - ததங்கம் தில தர்பண ரூபேனெ அத்ய கரிஷ்யே.