• திருஞானசம்மந்தர்
  Thirugyanasambandhar
  அப்பர்
  Appar
  சுந்தரர்
  Sundarar
  மாணிக்கவாசகர்
  Manikkavasakar
Next Pradosham on: Wed Jun 19 2024
TEMPLE DETAILS   |    DAILY RITUALS   |    TEMPLE PURANAM   |    MAIN DEITY   |    SPECIAL FEATURES   |    ARCHITECTURAL   |    PRIESTS   |    FESTIVITIES   |    OTHER DETAILS
Temple Details
Temple Name SRI THILLAI NATARAJA TEMPLECity / District NameCHIDAMBARAM, CUDDALORE DISTRICT, TAMIL NADUTemple Timings6.00 am - 12:00 pm and
5.00 pm - 8.30 pm
கோவில் பெயர் அருள்மிகு உமாயாம்பிகை சமேத தில்லை நடராஜப்பெருமான் திருக்கோயில்மாநகராட்சி /தாலுகா பெயர் சிதம்பரம், கடலூர் மாவட்டம், தமிழ் நாடுகோவில் நேரம்காலை 6 மணி முதல் மதியம் 12 மணி வரை மற்றும்
மாலை 5 மணி முதல் இரவு 8.30 மணி வரை
"The Lord of Dance - Sri Nataraja (Lord Shiva) dances in a blissful state and this dance is called "Ananda Taandava" - Lord Shiva danced to fulfil the wishes of Sri Patanjali Muni and Sri Vyagrapatha Rishi"
Main Deity Sri Nataraja (Lord Shiva)Famous NameThillai (Botanical name Exocoeria agallocha).
Goddess Sri Umayambigai aliaise SivakamasundariTheerthamShiva Ganta - Paramananda Khoobam
Specialty Lord Shiva dances in a blissful state.Sung ByThirugyAna Sampandhar, Appar, Sundarar, Manickavachagar
Importance The First temple to worship as per Shaivite norms.Glory God Shiva Blesses in three forms
Other InfoTemple built by various Chola/Pandya Kings.