• திருஞானசம்மந்தர்
  Thirugyanasambandhar
  அப்பர்
  Appar
  சுந்தரர்
  Sundarar
  மாணிக்கவாசகர்
  Manikkavasakar
Next Pradosham on: Fri Jul 19 2024
Calendar
2024 Aug
 • Mon
 • Tue
 • Wed
 • Thu
 • Fri
 • Sat
 • Sun
Daily Panchangam
No Sangalpam Uploaded
Day Raahu Kalam Kuligai Yamagandam
Sunday 4:30 PM - 6:00 PM 3:00 PM - 4:30 PM 12:00 PM - 1 -30 PM
Monday 7:30 AM - 9:00 AM 1:30 PM - 3:00 PM 10:30 AM - 12:00 PM
Tuesday 3:00 PM - 4:30 PM 12:00 PM - 1:30 PM 9:00 AM - 10:30 AM
Wednesday 12:00 PM - 1:30 PM 10:30 AM - 12:00 PM 7:30 AM - 9:00 AM
Thursday 1:30 PM - 3:00 PM 9:00 AM - 10:30 AM 6:00 AM - 7:30 AM
Friday 10:30 AM - 12:00 PM 7:30 AM - 9:00 AM 3:00 PM - 4:30 PM
Saturday 9:00 AM - 10:30 AM 6:00 AM - 7:30 AM 1:30 PM - 3:00 PM
கிழமை ராகு காலம் குளிகை எமகண்டம்
ஞாயிறு மாலை 4:30 மணி முதல் 6:00 வரை மதியம் 3:00 முதல் மாலை 4:30 மணி வரை மதியம் 12:00 முதல் 1:30 மணி வரை
திங்கள் காலை 7:30 முதல் 9:00 மணி வரை மதியம் 1:30 முதல் 3:00 மணி வரை காலை 10:30 முதல் மதியம் 12:00 மணி வரை
செவ்வாய் மதியம் 3:00 முதல் மாலை 4:30 மணி வரை மதியம் 12:00 முதல் 1:30 மணி வரை காலை 9:00 முதல் 10:30 மணி வரை
புதன் மதியம் 12:00 முதல் 1:30 மணி வரை காலை 10:30 முதல் மதியம் 12:00 மணி வரை காலை 7:30 முதல் 9:00 மணி வரை
வியாழன் மதியம் 1:30 முதல் 3:00 மணி வரை காலை 9:00 முதல் 10:30 மணி வரை காலை 6:30 முதல் 7:30 மணி வரை
வெள்ளி காலை 10:30 முதல் மதியம் 12:00 மணி வரை காலை 7:30 முதல் 9:00 மணி வரை மதியம் 3:00 முதல் மாலை 4:30 மணி வரை
சனி காலை 9:00 முதல் 10:30 மணி வரை காலை 6:30 முதல் 7:30 மணி வரை மதியம் 1:30 முதல் 3:00 மணி வரை